Taalondersteuning voor jong door oud

Wat we doen

Met Jonggeleerd zetten ouderen die behoefte hebben aan meer sociaal en zinvol contact hun kennis en levenservaring in om kinderen extra taalondersteuning te geven. Met aandacht voor elkaar werkt het kind op een leuke manier aan de taalontwikkeling en biedt het programma een verfrissende vorm van aanspraak voor beiden.

Onze locaties

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouderen die zich willen inzetten voor de taalontwikkeling van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Utrecht Centrum

Basisschool De Pijlstaart biedt een sterk pedagogisch klimaat waarbij elk kind zich gezien en gehoord voelt en ruimte is voor de onderwijsbehoefte van alle kinderen. In hun missie staan de kernwaarden 'plezier, aandacht, ruimte en vernieuwing' centraal. 

Utrecht Wittevrouwen

De vrouwenopvang op de Biltstraat biedt onderdak aan moeders met kinderen die door een onveilige thuissituatie niet meer thuis kunnen wonen. Door wekelijks taalondersteuning te bieden, bieden we met Jonggeleerd structuur en stimulans in de taalontwikkeling.

Bij u in de buurt

Ook bij u in de buurt zijn scholen of andere locaties waar kinderen, om welke reden dan ook, te weinig ondersteuning en stimulans ontvangen in hun taalontwikkeling. Heeft u interesse om hier met uw enthousiasme, kennis en ervaring aan bij te dragen? Neem contact op om te zien of we binnenkort ook bij u in de buurt actief zijn.

Voor wie
Ouderen (55+) die zich graag zinvol inzetten en hun sociale netwerk willen verbreden;
Kinderen (0-12) die extra ondersteuning nodig hebben bij hun taalontwikkeling.

Meer informatie en meedoen

Heeft u de wens om op een zinvolle manier een bijdrage te leveren? Heeft uw kind extra aandacht nodig voor zijn/haar taalontwikkeling of werkt u bij een organisatie die zich bezig houdt met activiteiten voor ouderen of taalontwikkeling bij kinderen? Neem contact met ons op voor meer informatie, voor het plannen van een kennismaking of om u aan te melden.